الثلاثاء، 1 يناير 2013

کورته‌یه‌ک ده‌رباره‌ی ژیانی پێغه‌مبه‌ر(صلی الله‌ علیه‌ وسلم)

کورته‌یه‌ک ده‌رباره‌ی ژیانی پێغه‌مبه‌ر(صلی الله‌ علیه‌ وسلم)

محمد كوری عه بدوالله ی كوری هاشم ی كوری عه بدول مه ناف ی كوری
قوسه ی كوری كیلاب ی_كوری مه ره ره ی كوری كه عب ی كوری لوئه ی كوری غالیب
ی كوری فه هره ی كوری مالیك ی كوری جری كوری كنانه ی كوری خوزه یمه ی كوری
مه دره ك ی كوری ئیلیاس ی كوری مجر ی كوری نزار ی كوری مه عد ی كوری عه
دنانه,عه دنانه نیش ده گه ریته وه سه رئیسماعیل ی كوری ئیبراهیم) سه لامی
خوا له هه موویان بیت
* مانای ووشه ی محمد به واتای(سوپاس گوزار) دیت.
* له روﮊی دوایی یه كه م كه س كه له كوره كه ی دیته ده ره وه پیغه مبه رمانه.
* پیغه مبه ر( ) پاش وه فاتی 9 خیزانی له دوای خوی به جیهیشت.
* ناوی پیغه مبه ر( )به ووشه ی محمد 4جارله قورئانی پیروزداهاتوه.
* ئه نه سی كوری مالیك خزمه ت كاری پیغه مبه ربوو.
* كوتای جه نگی پیغه مبه ر جه نگی(ته بوك) بووه.
* پیغه مبه رله روﮊی دوایی بویه كه م جار شه فاحه ت بو^(ئه هلی بیت)ده كات.
* یه كه م كه س كه له روﮊی دوایی له ده رگه ی به هه شت ده دات پیغه مبه رمانه.
* نازناوه كانی پیغه مبه ر( )(أمین_صادق_ژات الوپر....).
* كام له مناله كانی پیغه مبه ر له خاتوو خه دیجه نه بوه(إیبراهیم).
* ئه بوو هوره یره زورترین فه رموده ی پیغه مبه ری گیراوه ته وه.
* یه كه م جه نگی پیغه مبه ر ناوی (اڵابوا‌و ٢ ی كوجی).
* بیغه مبه ر ٧ مندالی هه بووه.
* خوشترین خواردن لای بیغمبه ر(المپرید_هاوشیوه ی ته شریبی ئه مرۆ).
* دوا ووته ی بیغه مبه ر(نویژه كانتان نویژه كانتان له خوا بترسن له گه ل ئافره تان دا باش بن).
‏* یه كه م نویژی بیغه مبه ر(نویژی نیوه رو).
* له روﮊی رزگاركردنی مه ككه بیغه مبه ر كلیلی كه عبه ی به عوسمانی كوری ته لحه)دا.
* یه كه م خیزانی بیغه مبه ر كه وه فاتی كرد(خه دیجه_رخ).
* ته نها خیزانی كی بیغه مبه ر لاوبوو(عائیشه_رخ).
* بیغه مبه ر چه ند حه جی كردوه(1)جار.
* ته مه نی بیغه مبه ر (40)سال بووه .
* بیغه مبه رمان(دخ)له روﮊی(فتح) دا نویژی له مالی ئوم هانی كرد.
* بیغه مبه ر ناوی دوو روو وه كانی لای حوزه یفه ی كوری یه مان ناوبردون.
* بیغه مبه ر له نویژیكدا هه له ی كرد كه (ژوالیدین الخرباق بن عمروالسلمی) بو^ ی راست كرده وه.
* كی پیش ناردنی بیغه مبه ر( ) باوه ری هیناوه? ورقه بن نوفل.
* دوومندالی هه تیو (سهل وسهیل) به شیان له زه وی مزگه وتی بیغه مبه رمان هه بوو.
* خوشكی شیری بیغه مبه ران(شه یما_رخ).
* بیغه مه به رمان ده فه رمویت من كوری دووسه ربراوم كه ئه وانیش(إسماعیلی كوری إبراهیم و عبدلله ی كوری عبدالمگلب)ن.
* كی پیی ده گوتریت(ژات الهجرتین)(روقیه ی كچی بیغه مبه ر).
* علی كوری ئه بوتالیب چووه سه رشانی بیغه مبه ر بو^ شكاندنی بته كان ی قوره یش.
* عه كره مه ی كوری ئه بوجه هل بیغه مبه رمان پی فه رموو(مرحبا بالراكب الهاجر)كه ئه م كه سه هاوه لی بیغه مبه ریش بوو.
* بیغه مبه رمان یه كه م نویژی هه ینی له مه دینه له مزگه وتی بنی سالم بنی عوف كه ئیستا ناوی(مسجدالجمحه)یه.
* ئه و ئافره ته یه هودییه كه بیغه مبه رمان ماره یكرد(صفیه بنت حی).
* ناوی كچه كانی بیغه مبه ر(فاگمە_روقیه_أم كلپوم_زینب_رخ).
* بیغه مبه رئه و دوعایه ی بوسه عدی كوری ئه بی وه قاص كردوه كه ده فه رموی(خوایه ئه گه ر دووعای كرد لی^ ی قوبول بكه ی).
* كی^ ناوی له بیغه مبه رمان نا محمد(عه بدولموته لیبی باپیری).
* بیغه مبه رمان پیش ئه وه ی وه فات بكات چه ند روﮊ نه خوش كه وت(14روﮊ).
*‏ گه وره ترین موعجیزه ی بیغه مبه رمان محمد(قورئانی پیروزه).
‏* كه دایكی بیغه مبه رمان كوچی دوایی كرد ته مه نی ٦ سال بوو.
* یه كه م كه س كه سلاویكی ئیسلامیانه ی له بیغه مبه رمان كرد(ئه بوزه ری غه ففاری).
* دایه نه كانی بیغه مبه رمان(پویبە_سحدیە_ژات الوحە_واشی_ژات الفچول_الخیرلق_ئامینە_حلیمە).
* ره مه كانی بیغه مبه رمان ناویان(المپنا_ألمو).
* هونیاره كانی بیغه مبه رمان ناویان(عبدالله بن رواحه_حسان بن پابت_كحب بن مالك).
* ناوی مامه كانی بیغه مبه ر(زوار_أبوگالب_أبولهب_عباس_حمزە_حارپ_قوصی_عیداق_زبیر).
* پوره كانی بیغه مبه ر له باوكه وه ناویان(سحدیە_عاتیكە_بیزا_برا_أروا_أمینە).
* پوره كانی بیغه مبه ر له دایكه وه ناویان(فاخیتە_فرلیسە).
* ناوی خاله كانی بیغه مبه رمان(عبدالیخوس_أسور_عمیر).
* ئه و ناو و نازناوانه ی بیغه مبه ر له قورئانی پیروزدا هاتوون(محمد_أحمد_گه_یس_بشیر_نژیر).
* شمشیره كانی بیغه مبه ر ناویان(مئسور_أسیمامه_الحگف_الرسوب_القلحی_الخیزم_القزیب).
* كلاوه جه نگییه كانی بیغمبه ر ناویان(موشیح_سه بوغ).
قه لخانه كانی بیغه مبه ر(الزلوق_فوتق).
* تیروكه وانه كانی بیغه مبه ر ناویان(بندا_روخا_سفرا_زورا_أسدار_كتوم).
* له كاتی سه ره مه رگی بیغه مبه ر( )أبوبكری صدیق پیشنویژی بو موسلمانان كرد.
* كاتیك بیغه مبه ر برایه تی خسته ناو موسلمانان ئیمامی عه لی هه لبژارد بو^ برایه تی خوی.
*
به نده و كویله كانی بیغه مبه ر ناویان(شقران_أبورافیح_زیدبن
_حارپە_فوزالە_ساز_سندر_أبوكبشە_سفیفە_مابور_سلمان فارسی_مهران_ریباع).
* ئه سپه كانی بیغه مبه ر ناویان(سكت_چرب_لزاز_وارید_مرتجز_گرف_نجیب_لحیف).
* گویدریژه كانی بیغه مبه ر ناویان(جوزامی_یحفور_غفور).
* ئیستره كانی بیغه مبه ر ناویان(دولدول_فیززه_ئیلیه).
* سه رجه می ﮊماره ی مه ر و بزنه كانی بیغه مبه ر (100مه ر و 7 بزن)بوون.
* ووشتره كانی بیغه مبه رناویان(إتلال_إتراف_بروده_حناو_زمزم_سحدیه_سقیا).
* بیغه مبه رمان كه ر چووه سه رته رمی(جلیبیب)فه رموی(هژامنی وأنامنه).
* موعجزه كانی بیغه مبه ر چی بوون(قورئانی پیروز _ئیسرا و میحراج _ له تبوونی مانگ).
* زه ینه بی كچی خوزه یمه له یه كه م سالی شوكردنی به بیغه مبه ره وه كوجی داوی كرد.
* بیغه مبه ر له مالی(ئه نه سی كوری مالیك) برایه تی خسته نیوان(انصار)و(مهاجیر).
* دوو مامی بیغه مبه رباوه ریان به بیغه مبه رمان هینا(حه مزه_عه بباس_رخ_.
* بیغه مبه ر به (كیسرای شای فارسی) ووت كه فه رموی خوایه ده وله ته كه ی په رت په رت بكه‌ی
...............
وه‌ رگیراوه‌ له سایتی هاوه‌ڵان

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More